Naše společnost se angažuje mimo jiné v dodávkách ekologických staveb, které jsou nejen přínosem pro životní prostředí, ale také zvyšují estetické funkce krajiny a vytvářejí příměstské zóny odpočinku obyvatel.
Do kategorie úspěšných ekologických staveb realizovaných naší společností spadá také revitalizace soustavy přírodních nádrží a zázemí pro rybářský svaz, která byla zahájena v roce 2018 a dokončena v roce 2019.
Investor DIAMO s.p. závod Odry touto stavbu zařadil jako nápravu za důlní škody. Rybníky a jejich okolí byly pročištěny, byly zhotoveny nové výpustné a nátokové objekty a břehy sjednoceny kamenným opevněním.
Úspěšná revitalizace rybníků pak byla inspirací pro obec Nová Ves k tomu, aby vyčlenila prostředky na zkrášlení zázemí pro rybářský spolek a pro rekreaci obyvatel byly osazeny kolem rybníků lavičky, ze kterých lze např. pozorovat vodní ptactvo na ostrůvku s kachním domkem. Děti zde mají připraveny dřevěné houpačky a průlezky.
Činnost rybářského spolku byla dříve soustředěna u stávajícího dřevěné chaty, jejíž nedostačující kapacita byla vyřešená dvěma nevzhlednými, volně rozmístěnými, plechovými objekty a současně veškerá manipulace probíhala na rozježděné štěrkové ploše.

Nové řešení nahradilo stávající plechové objekty dvěma novými skladovacími kontejnery, soustředěnými do jednoho celku a doplněnými dřevěnou terasou. Umístění stavby splňuje požadavky na vizuální kontrolu nad rybníky a zároveň kontrolu stavby samotné. Ve zvoleném místě je stavba umístěna ve vhodné vzdálenosti od stávající rybářské chaty, takže objekty dohromady netvoří nepřijatelně velký celek, ale jsou soustředěny do jednoho místa. V prostoru mezi objekty je navržena částečně zpevněná plocha.
Vzájemné umístění kontejnerů vytváří polouzavřený prostor a umožňuje poměrně jednoduché řešení ochrany před sluncem, případně deštěm. Uzavření je vhodné jak vzhledem k povětrnosti, tak pro možnost soukromí členů spolku (frekventovaná trasa – plánovaná cyklostezka). Vysunutí terasy sevřené mezi sklady nad vodní hladinu umocňuje kontakt s vodou. Posazení stavby mírně nad terén posiluje snahu o minimalizaci jejího dopadu na místní přírodní rámec.

Objekty jsou opláštěny dřevěnými latěmi a nášlapná vrstva terasy se zábradlím z jednoduché tyčoviny se širokým madlem evokují dřevěnou palubu lodi. Zpevněná plocha z lomového kamene umožňuje zasakování vody a prorůstání trávy. Společně s revitalizovanými rybníky je vytvořena stranou městského ruchu idylická kompozice lákající k odpočinku i meditaci.