Naše strojní vybavení je optimalizováno pro provádění zemních prací velkého rozsahu. Naši lidé mají dostatek zkušeností pro přípravu území pro zakládání staveb, pro terénní úpravymodelace terénu, rekultivace území a sadové úpravy, přípravu pro zpevněné plochy, komunikace, cyklistické stezky.

Naše strojní vybavení je rovněž optimalizováno pro výkopové práce liniových staveb stejně jako pro odstranění bahnitých nánosů rybníků, staveb hrází, protipovodňových objektů, mokřadů a staveb pro zadržování vody v krajině.