O skládky je pečováno dalších 30 let po ukončení její činnosti.

K prvním krokům patří technická a biologická rekultivace skládky.

Jedná se o vytvarování tělesa odpadůd dle projektu, nepropustné překrytí odpadů těsnící a nepropustnou vrstvou dle technických norem, vytvoření podorničních a orničních vrstev pro začlenění zrekultivované skládky do krajiny a finální osetí a ozelenění.