Kdo jsme?

Jsme stavební společnost zaměřená na vodohospodářské stavby. Mezi naše realizace patří rekonstrukce vodních nádrží, stavby protipovodňových hrází, jezů, přehrážek, balvanitých skluzů a rybích přechodůsanace nátrží, opevnění a modelace koryta řek, provádění protipovodňových opatření, výstavba nádrží a poldrů.

Podobně významnou oblastí našich zakázek jsou stavby vodovodů a kanalizací, výstavby a sanace skládekstavby bioplynových a čerpacích stanic, armaturních šachet, odlučovačů.  Pro českou energetiku provádíme výstavbu náhonů vodních elektráren, jejich odběrných a výustních objektů.

Pracovníci střediska s využitím těžké techniky rovněž realizují demolice staveb, následné terénní úpravy včetně založení trávníků a osázení stromy a keři.

Kde jsme se tu vzali?

Vznikli jsme 1.4. 2021. Naše mateřská společnost TALPA-RPF oddělila svou stavební divizi a vložila ji společně s 25 lety našich zkušeností a se všemi našimi úspěchy, se všemi našimi zaměstnanci, se strojním vybavením i s referencemi našich staveb do právě založené společnosti TALPA-VHS. Takže můžeme říct, že máme 25 let zkušeností na stavebním trhu, a přesto se cítíme být mladí.

Jak jsme začínali?

Počátkem byl rok 1991. Těsně po sametové revoluci se sešli čtyři zakladatelé společnosti a plni mladistvého entuziasmu a nezbytné naivity vytvořili základní vizi, založili společnost s krásným jménem TALPA, zajistili financování nákupu prvního stroje, přijali prvého zaměstnance. Filosofie, na které jsme se v začátcích shodli, je platná dodnes – našim největším bohatstvím jsou naši lidé, kteří se při své práci snaží hledat nová řešení, používat nové technologie a být tak o krok před ostatními.

V roce 1995 jsme již byli v oblasti staveb pomocí bezvýkopových technologií i ve službách řezání vodním paprskem etablovaní a hledali jsme další možnosti rozvoje. Naše cíle však byly postaveny mnohem dále, než kam sahala ochota bankovních úředníků. Proto byla ve spolupráci s Regionálním podnikatelským fondem založena TALPA-RPF, která využila možností venture capital a brzy byla schopna nabízet další služby na poli ekologických zakázek. TALPA-RPF vyrostla v moderní firmu a zařadila se rychle mezi firmy střední velikosti. V roce 2002 byla účast Regionálního podnikatelského fondu ukončena a původní vlastníci jeho podíl vykoupili.

Jednotlivé divize měly v rámci společnosti vždy poměrně velkou samostatnost. Souviselo to s větší mírou pružnosti a efektivity jejich řízení, s vyšší mírou zodpovědnosti vedení divizí.  V současné době jsme tento princip posunuli dále a vytvořili dceřinou společnost TALPA-VHS, vedle Údržby pozemků a.s. již druhou ve struktuře společnosti TALPA-RPF.

Základní údaje

Název společnosti:TALPA – VHS, s.r.o.
Sídlo společnosti:Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava-Kunčičky
(zobrazit na mapy.cz)
IČ:107 26 284
DIČ:CZ10726284
Vedení společnosti:Ing. Ivan Demjan
Bc. Lenka Kusová
jednatelé jednají jménem společnosti navenek každý samostatně
Dokumenty:On-line výpis z rejstříku
On-line výpis